Velkommen til Dønnergårds Allé
et dejligt børnevenligt område med stisystem og skønne grønne områder
Sikker skolevej
Dønnergårds Allé ligger med direkte adgang til Hedelysskolen. Børnene behøver ikke krydse store veje for at komme i skole.
Børneoase
Hele området er et gennemtænkt og børnevenligt område med stier og grønne oaser, såsom Greve Å, der går igennem området.
Kælkebakke i baghaven
Det store voldareal giver rig mulighed for at kælke om vinteren og spille bold resten af året.
Ikke 2 huse er ens
Her er et typisk paracelhuskvarter fra 1970'erne, men med meget forskellige hustyper

Velkommen til Grundejerforeningen Dønnergården

Grundejerforeningen Dønnergården er en hyggelig lille forening, der omfatter 110 parceller. Grundejerforeningen er beliggende i naturskønne omgivelser i den centrale del af Greve.

Selvom Dønnergårds Allé ved første øjekast ligner et typisk parcelhuskvarter fra 1970’erne, skal der ikke kradses ret meget i overfladen, førend det står klart, at ikke 2 huse er ens. De er rent faktisk meget forskellige. Det skyldes primært at dele af kvarteret blev brugt som ”showroom” af typehusfirmaer,  især i starten. Man kan derfor finde detaljer på flere af husene, som man normalt ikke vil finde andre steder. 

Husene findes i mange variationer og materialer. Flere af husene har igennem årene gennemgået en renovering og udbygning. F.eks. første sal på huse med fladt tag, tilbygninger og udskiftning af eks. tagbeklædning.

Således fremstår hele kvarteret, som et moderne område, hvor der dog i det store hele er bevaret en vis respekt for 70’er parcelhuskvarterets dyder og forcer. 

Selvom kvarteret ligger tæt på skole, indkøbscenter og offentlige veje, fremstår det som en lille børnevenlig oase, hvor bl.a. den gennemgående Greve Å og det store voldareal tilfører et tilpas grønt islæt, således at området ikke virker for kompakt og lukket. 

Det omfattende stisystem gør det let og sikkert at komme frem og tilbage til bl.a. Greve Stadion, Greve svømmehal, Greve Gymnasium og indkøbsmuligheder.

Nyheder

ADVARSEL: TRAPPEN TIL VOLDEN TRÆNGER TIL REPARATION ELLER UDSKIFTNING!
 
Bestyrelsen er opmærksom på, at trappen til volden ikke er i orden og trænger grundigt til enten en reparation - alternativt til at blive udskiftet. Sagen har været drøftet på det seneste bestyrelsesmøde, og da der er tale om en større udskrivning på ca. 48.000 kr. ved udskiftning af trappen samt nedtagning og bortkørsel af den gamle, har vi valgt at lade punktet komme på dagsordenen ved generalforsamlingen til november 2016. Dette hænger også sammen med, at der ikke er afsat midler til dette formål i indeværende kalenderår. 
Til vinter vil der frem til enten reparation eller udskiftning er foretaget, blive sat spærrebånd og markeringer op, som advarer om at brug af trappen sker på eget ansvar.
 
Henrik Marker
D. 23.4.2016
 
SVAR FRA GRUNDEJERFORENINGENS FORSIKRING TRYG I FORHOLD TIL PERSONSKADE VED SNEFALDET 21.11.2015:
 
Det er vurderet, at der ikke kan udbetales erstatning.
 
Uddrag af svar fra forsikringen:
 
"Vi har fået vedlagte skrivelse fra DMI, som har undersøgt, hvordan vejret var i Greve om aftenen d. 21.11.2015, hvor du oplyser, at du faldt på Grundejerforeningen Dønnergårdens fælles areal. Det fremgår heraf, at der faldt omkring 34 cm. sne i tidsrummet kl. 15 til kl. 24 d. 21.11.2015. Det stoppede først med at sne kl. 06.00 d. 22.11.2015.
 
Husejere har pligt til at vintervedligeholde stier, veje og lignende fælles arealer. Her skal man søge at fjerne så meget sne og is, som det er muligt, for der ikke er glat. Der er ikke krav til, at man under snefald, og slet ikke så kraftigt snefald, som vi havde d. 21.11.2015, går i gang med at fjerne sne. Her har husejere først pligt til at gå i gang med dette arbejde, når snefaldet er stoppet. Det skal i den forbindelse oplyses, at det normalt kun er i tidsrummet 7 morgen til 22 aften, man har pligt til at vintervedligeholde."
 
Endvidere nævnes det i skrivelsen, at såfremt man har varige skader som følge af uheldet, vil det være muligt at søge erstatning gennem en evt. ulykkesforsikring.
 
Henrik Marler
Næstformand
D. 3.4.2015
 
 
VEDR. PERSONSKADE I FORBINDELSE MED SNEFALDET I NOVEMBER:
 
I forbindelse med det kraftige snefald d. 21. - 22. november blev bestyrelsen på generalforsamlingen i december måned gjort opmærksom på, at der var en beboer i området, der var faldet i det glatte føre, og som var kommet til skade. 
Bestyrelsen har efterfølgende undersøgt sagen nærmere, og det har vist sig, at den pågældende beboer har haft brækket sit håndled og været på skadestuen som følge heraf.
Bestyrelsen kan oplyse, at der nu er rettet henvendelse til foreningens forsikringsselskab, Tryg Forsikring , hvor skaden er anmeldt. I øjeblikket verserer sagen, og derfor vides det endnu ikke, hvad udfaldet bliver.
Når dette vides, vil der komme en fornyet meddelelse om udfaldet.

Med venlig hilsen
Henrik Marker
Næstformand
D. 28.12.2015
 
VEDR: GADEBELYSNING:
 
Da vi oplever mange fejl på vores gadebelysning på stort set alle veje, opfordrer vi alle til at indberette fejlene ved at benytte linket til ELTEL
 
 

Loppemarked

Har du noget, som du tænker andre i Grundejerforeningen kan have glæde af, har du mulighed for at taste dette ind på vores Loppemarkedside.